-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

فردوس «آریایی» نباید تمثال شکسته گی و اهانت برخویش را روی موج شبکه مجازی قرار می داد. او باید نگاره های غم انگیز خود را بعد از گرفتن انتقام؛ یک جا با تمثال های طرف مقابل پخش می کرد. فردوس آریایی، نه لنگ است؛ نه «میذوف» ونه ناتوان. فردوس آریایی اشتباه کرد.