-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

حامد کرزی؛ کاندیدای احتمالی مثلث ضد امریکایی در افغانستان

سرمایه گزاری های رسانه ای حامد «کرزی» - پوپولیست هردم مزاج و حامی اصلی طاللبان- با نزدیک تر شدن فصل انتخابات شروع شده است. او مستقیم خواستار خروج امریکا از افغانستان و کشانیدن پای سه کشور هند، روسیه وچین به بحران افغانستان شده است. سه کشور منطقه هماره درگیر جنگ افغانستان بوده اند و کرزی، متحد نزدیک هند- ایران شناخته می شود و این طور پیداست که در انتخابات آینده، یگانه نامزد نام آور برای احراز ریاست جمهوری که به نماینده گی از سه کشور مذکور وارد میدان رقابت ها شود؛ حامد کرزی است.
امکان پیوستن کرزی به جبهه جنگ نیز وجود دارد؛ او برای جبران جرخورده گی های سیاسی وقومی خویش، به گزینه «شهادت» داوطلبانه ( آن هم فقط درآخرین فاز عمر که دیگر زنده گی کردن به درد نمی خورد) نیاز دارد. اما هیچ کسی مایل نیست او افتخار «بابا» را از طریق «شهادت» سازماندهی شده نصیب شود.