-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

دکترغنی اشتباه می گوید

دکترغنی گفته است طالبان پس از کشته‌شدن ملا عبدالسلام و شکست‌های پی‌هم‌شان می‌خواهند به افرادشان روحیه بدهند.
این سخن، عمق جریانات را مانند حامد کرزی درقالب منازعات داخل خانه تعریف می کند. افرادی مانند ملاسلام درین سال ها زیاد کشته شده اند و آی، اس، آی فردی دیگری را از مدارس پاکستان به جایش اعزام کرده است.
اصل مبحث این است که آی، اس، آی هر شناعتی که مرتکب می شد، کامل اطمینان داشت که افغانستان تا ابد توان ضربه انتقامی و زدن تأسیسات استراتیژیک در داخل آن کشور را نخواهد داشت. آن ها مقهوروغافلگیر همین خواب وخیالات خود شده اند. افغانستان می تواند برای تمام مخالفان رژیم پاکستان، پایگاه و آموزش بدهد. گروه های مخفی را در داخل پاکستان فعال کرده و درهرجایی که لازم بداند؛ ضربۀ مرگبار و ترسناک وارد کند.