-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

خرافه زاده ها به خبرنگاران حمله کردند.

تمیم اخگر و نصرت پارسا، خبرنگاران رادیو آزادی، زمانی که برای تهیه گزارش به دنبال پیدا کردن آدرس خانه «آغا صاحب تایمنی»  تعویذ نویس  واحمق ساز مشهور کابل بودند، مورد لت و کوب پسر و نزدیکان وی قرار گرفتند.
وزارت امور داخله از بررسی این رویداد خبر می‌دهد و اما آغا صاحب تایمنی گفته است، زور هیچ مقام دولتی برای وی نمی‌رسد.