-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

نشانه های عقب چرخی تاریخ اسلام به مبداء

 احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در گفت‌وگو با برنامه «یحدث فی مصر» با اشاره به اینکه حکومت ایران نباید در امور کشورهای عربی مداخله کند گفت: تهران تلاش می‌کند تا بر تمام منطقه مسلط شود و تمام اهل سنت را شیعه مذهب کند. دبیر کل اتحادیه عرب با اشاره به اینکه درگیری سنی و شیعی خطرناک‌ترین چیزی است که منطقه با آن رو به رو است گفت: کشورهای غربی نیز برنامه می ریزند تا از خود در برابر شر موجود در منطقه عربی محافظت کنند.