-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

مورو ملخ های کور، کجا توانند آیینه نوروز را مکدر کنند؟

روزهای آفتابی و قشنگ نوروز 1395 از راه می رسند. اما پیش از نوروز، سگ های به شدت هارِ ارتجاع سیاه و گله های سر درآخور اطلاعات دشمن، از راه رسیده اند و این پسندیده ترین ایام سبز و بهفکری را به سخریه می گیرند. نوروز که بر تارک زمان فراز آمده و هزاران سال متوالی به دور خورشید و سازنده گی در گردش است؛ کماکان ارزش سرمدی دارد.