-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

دکترخپلواک: گلاب منگل یک «خلقی» فاسد است.

به نظر می رسد که نفرات تیم دکترغنی علیه یکدیگر یاغی شده اند.


بربنیاد اطلاع واصله به «گزارشنامه افغانستان» دکترخپلواک، فرد نزدیک به رئیس جمهور، از گلاب منگل والی ننگرهار به عنوان «مفسدترین والی» نام برده است. 
وی گفته است که گلاب منگل در زمان دکتر نجیب الله، به اشاره آی، اس، آی دربغاوت جنرال شهنواز تنی شرکت کرده و جنگ ابزار های ملی را تحویل دشمن داده بود؛ اما اکنون با بی شرمی دریشی نظامی پوشیده به مرزهای پاکستان میرود.
خپلواک که درمحضر شماری از هواداران درخانه اش سخن می گفت، تصریح کرده است که «گلاب منگل به انواع فساد معتاد فساد است» ومشرقی را درمعرض غارت فامیلی قرار داده است. به گفته خپلواک اجمل گلاب- پسرش-  در دبی از تاجران وقرار دادی ها پول می ستاند و حاجی گل مراد یکی از افراد مافیایی مشهور جلال آباد درنقش توصل و ردوبدل کردن پول نقش بازی می کند. 
خپلواک گفته است که منگل زیرنام توسعه جاده جلال آباد- تورخم، به به کارگیری حاجی گلمرداد، دست به قتل عام درختان درمسیرجاده زده است. این سلسله درخت ها درزمان سردار داود خان درمسیر جاده نشانده شده بودند اما اکنون زنده زنده بریده شده و به فروش میرسند.
خپلواک مدعی شده که گلاب خان از بودجه شهرداری جلال آباد و ترازوی گمرگ تورخم برای بعضی از فعالین رسانه‌ای جلال آباد معاش مقرر کرده است وبرای خود نیز یک گروپ فیسبوک چلونکی ها تشکیل داده است.