-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

یکی از فوائد عربده کشی های نره خر های دهن لق در رابطه با جشن صفا و زیبایی «نوروز» این است که مردم ما را به ارزشناکی این سنت پسندیده وباستانی بیشتر از همیشه متوجه ساخته است و امسال، گرامیداشت ازین مناسبت، بسیار گسترده و رنگین بوده است.