-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

باج دهی اولویت است یا بازگشت رحمت الله «نبیل» به امنیت؟

شما دست اپرات امنیت ملی را از همه جا کوتاه کرده اید؛ اگر خدمت به آی اس آی درخون تان نیست؛ پس چه رازی در میان است؟


در احوالی که مردم درقبال کشتار سازماندهی شده از داخل وخارج در شفاخانه نظامی کابل، از دکترغنی و شورای امنیت ملی پاسخ عملی طلب دارند؛ ارگ کابل درتنگنای فشار سه جهته – فشار امریکا، افکارعمومی و پاکستان- به پتره کاری ناقص دستگاه به هم ریخته اداری دست زد تا توجه مردم را گمراه کند. نصب و انتقال ظاهری افراد وابسته به شورای اجرائیه در دستگاه دولت در ازای انصراف «شورای اجرائیه» از سنگ اندازی در انتصاب نادر «نادری» هیج اثری در بهبود وضعیت نخواهد داشت.

اما آیا واقعاً معامله به همین اندازه مختصر است؟

نه؛ امریکا درحال بازسازی «جهاد» علیه روسیه است وازین پس، حتی امکان دارد که جمیعت اسلامی وحزب اسلامی دریک دایرۀ همسویی فرمایشی، از روی یک پله جدید تاریخ خویش بالا بروند؛ ورنه، اگر بحث مقابله همه جانبه با آی اس آی مطرح باشد، انجنیر رحمت الله «نبیل» را برای رهبری عملیات نجات ملی به اداره امنیت ملی دعوت می کردند و گروه گروه دسته جات آدم کش را به دار می آویختند؛ اما آقایان مثل این که هنوز هم به «حقوق بشر» نوع اروپایی وامریکایی و شفقت های احتمالی پاکستان چشم امید بسته اند. ارگ و شورای امنیت ملی چرا از کارکرد های عملیاتی نبیل برای دفاع از افغانستان نا خوشنود اند؟
شما داعشی آزاد شده از زندان را به حیث پزشک ودرمانگر در مرکزحساس نظامی توظیف می کنید؛ اسلحه وسازوبرگ جنایت در داخل آن جا تحت نظر تیم حکومت کابل انتقال می کند. شما دست اپرات امنیت ملی را از همه جا کوتاه کرده اید؛ اگر خدمت به آی اس آی درخون تان نیست؛ پس چه رازی در میان است؟
ارگان امنیت ملی، شیشه ناموس دفاع از افغانستان را دربغل دارد؛ چشمان کمره ها را تیره کرده و اجازه می دهد فاجعه رقم بخورد. این سیاست خائنانه برای افغانستان نباید ادامه یابد.
برای این چنین باج دهی دکاندارانه، شاید جشنی درارگ برپا شده باشد؛ اما این آن پاسخی نیست که مردم افغانستان منتظر اند به چشم و سر مشاهده کنند: بازنگری نبرد عملیاتی علیه دشمنی یک سرش در ارگ و سر دیگرش در راولپندی پاکستان است.