-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

جنگ های جهانی زمانی شعله ور می شوند که موازنه زیستی برهم می خورد.

سازمان ملل متحد روز شنبه هشدار داد جهان با توجه به وجود 20 میلیون گرسنه و افرادی که در سه کشور آفریقایی و یمن از سوء تغذیه رنج می برند با بدترین بحران انسانی بعد از جنگ جهانی دوم رو به رو است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک،  استفان اوبراین معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفت: « سازمان ملل متحد هشدار می دهد جهان با وجود بیش از 20 میلیون نفر که در این چهار کشور با گرسنگی رو به رو هستند با بدترین بحران انسانی بعد از جنگ جهانی دوم رو به رو است ».