-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

جورج بوش حاکم قبلی کاخ سفید در گفت و گو با ان، بی، سی در پاسخ به این سوال که با دیدن مجروحان جنگ چه احساسی برایش دست می دهد، اظهار داشته است که اشغال افغانستان وعراق یک تصمیم درست بود. اما او گفته است که به آسیب دیده گان جنگ متاسف است و او درآن «سنگین دل» بوده است.