-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۱, جمعه

میراث شگفت استاد زنده یاد سرآهنگ

مغرور مشو که خوانی ورقی
زان روز حذر کن که ورق برگردد - همیشه یاد، صوفی «عشقری»

من موج دریغ های زنده گی بالا می آید، به این آهنگ پناه می برم.