-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

چرا تعداد کتاب های گلبدین پرسش برانگیز شده؟

دکترسمیع «حامد»، دکتری که می تواند با یک یادداشت کوتاه، استخوان های یک آدم یا یک فرقه را آرد کند.

سمیع حامد نوشت: چرا تعداد کتاب های گلبدین پرسش برانگیز شده؟ 
یعنی اگر کسی کتاب بنویسد و زیاد بنویسد نمیتواند خشونت کند؟ 
بهتر هم میتواند این کار را کند. بیشتر رهبران جهادی افغانستان در زمینهء فکری خود توانا بوده اند. 
چرا نمی اندیشیم که مشکل اصلی ما تفنگ های گلبدین ها نیستند کتاب های شان استند. همان کتاب ها استند که تفنگ ها را هدایت میکنند. به همان دلیل تا ما در جبههء فکری مقاومت نکنیم در جنگ فزیکی اگر برنده هم شویم بازنده ایم. 
تازه اینکه گلبدین فراوان کتاب نوشته دقیق است.