-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

جنگ شورای امنیت ملل متحد در زمین افغانستان

مصوبه مزخرف و باطل مکرر از سوی شورای امنیت ملل متحد
گلوب اند میل می‌نویسد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده اند که برای کاهش دادن خشونت‌ها در افغانستان و برای مبارزه با طالبان، شبکۀ حقانی، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو، به تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌یی نیاز است.
به نوشته روزنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد که یک بخش مهم این سازمان است همچنان از افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده‌است.