-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱, سه‌شنبه

استاد عطا «نور» در گیجگاه تاریخ سیاسی ایستاده است.

استاد عطا، از هفت خوان موانع و کارشکنی دولتی وغیردولتی درحال گذار است. مشارالیه توانمندی و حوصله افزایی تاریخی از خود نشان داد و سر پیچ اوضاع و احوال سرنوشت ساز، هدایت کشتی شکستۀ جمیعت را برعهده گرفت.  دکترعبدالله فرصت های همه جانبه را از کف داد. اکنون وی در یک قدمی انزوای دایمی رسیده است.  غروب موقعیت سیاسی عبدالله، معادل انتقال مرکز تصمیم گیری از محور «پنجشیر» به قرارگاه مهم ولایت بلخ و «شمالی» است. باخت سیاسی را اصلاً نمی توان جبیره کرد. او همه چیز و همه را از سقوطی نجات داد که کمترین دورۀ فتور و آلامش، نیم قرن است.