-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

گزارشی نا نوشته، در درون گزارش نوشته شدۀ مجله دیپلومات

مجله دیپلومات گزارشی نوشته که در فحوای آن اظهار امیدواری کرده که داعش قوی تر شده و با طالبان بیشتر درگیر شود.مجله آنلاین دیپلومات در شماره اخیرش با اشاره به حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل نوشته‎است که از رقابت میان داعش و طالبان، افغانستان آسیب می‎بیند.

مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفته‎است.

این نشریه می‎نویسد که برخی از تحلیلگران هنوز هم میزان تهدید بالقوه از جانب این گروه را به طور درست تخمین نمی‎توانند وبرخی‎ها در افغانستان ظرفیت‎های جنگجویان این گروه را در نظر نمی‎گیرند.

دیپلومات می‎نویسد که داعش می‎خواهد تا ساحه نفوذ اش را از ننگرهار به بیرون ازین ولایت گسترش بدهد.

اما نشریه می‎افزاید که روی هم رفته ظهور داعش در افغانستان نشان می‎دهد که یک گروه مخالف برای اولین بار از سال 2001 میلادی به اینسو در برابر طالبان به عنوان یک گروه رقیب فعالیت می‎کند.

نشریه دیپلومات نوشته‎است که این دو گروه در حال حاضر با یک دیگر روی استخدام جنگجویان، به دست آوردن امکانات و اعتبار بخشیدن به خود شان رقابت می‎کنند.

به نوشته دیپلومات، حتی اگر طالبان درین جریان به حیث یگانه گروه قدرتمند تثبیت هم شوند، داعش به تلاش‎ها برای گسترش بی ثباتی و خشونت در منطقه شدت خواهد بخشید.