-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

هشدار پاکستان به امریکا: جنرالان تان درافغانستان سراسیمه شده اند!

اشاره: پیام اصلی این اخطار رسمی به امریکا آن است که جنرالان امریکایی درافغانستان کاری از دست شان ساخته نیست و بهتر است مانند گذشته رهبری نظام سازی در افغانستان بازهم مانند دوره جهاد برعهده پاکستان گذاشته شود.

 
پاکستان برای سترواخفا، به تاکتیک جالبی روی آورده است.
 به گزارش روزنامه تلگراف، اردوی پاکستان هشدار داده است که جنرال های امریکایی درافغانستان دریک سراسیمه گی عمومی گیرمانده اند، مگر این که امریکا و بریتانیا بتوانند جلو پیشرفت های طالبان وداعش را سد شوند.
 
یک مقام بلند پایه نظامی پاکستان درگفت وگو با روزنامه تلگراف گفته است که عقب نشینی نیروهای غربی از افغانستان سبب شده است که کنترول اوضاع امنیتی درین کشور از دست برود. اگر داعش وطالبان همین گونه به پیشروی های شان دوام بدهند، روسیه تحریک خواهد شد که همانند آنچه در سوریه انجام داد به بهانه حفاظت از «حیاط خلوت» خویش در آسیای میانه وارد عمل شود.
اشاره: پیام اصلی این اخطار رسمی به امریکا آن است که جنرالان امریکایی درافغانستان کاری از دست شان ساخته نیست و بهتر است مانند گذشته رهبری نظام سازی در افغانستان بازهم مانند دوره جهاد برعهده پاکستان گذاشته شود. ورنه، منتظر چرخیدن هیولای روسیه به سوی پایگاه های تان درافغانستان باشید!