-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

هند: حملات برافغانستان از خارج هدایت می شود.

به گزارش روزنامه «دکن هرالد» چاپ هندبه گزارش روزنامه «دکن هرالد» چاپ هند، سید اکبرالدین نماینده دایمی هندوستان در سازمان ملل متحد در نشست ویژه بحث روی اوضاع افغانستان گفت: گسترش آزادانه حملات بی رحمانه تروریستی که از خارج افغانستان حمایت می شوند؛ یک بحران بشری را به وجود آورده و این نشانه های یک دوره وحشتناک است.
وی گفت که درقدم نخست وظیفه ما این است تا به گروه های شورشی و تروریست تحت هیچ اسم و رسمی پناه گاه های امن فراهم نشود. تجربه نشان داده زمانی که «حمایت خارجی» به شورشیان می رسد، سطح تلفات نیز به سرعت بالا می رود. وی نسبت به تفاوت قایل شدن بین تروریست بد و تروریست خوب و همچنان استعمال یک گروه علیه گروه دیگر به سختی هشدار داد. 
نماینده هند افزود که گروه های القاعده، شبکه حقانی، داعش، لشکرطیبه، جیش محمد و دیگر نهاد های تروریستی از سوی سازمان ملل متحد به حیث سازمان های ممنوعه اعلام شده اند. باید با آن ها به حیث نهاد های تروریستی برخورد شده و مبارزه با فعالیت های آنان جهانشمول باشد.