-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

ظهور بودای پنهان در مس عینک لوگر

پیکرۀ متوسط بودا از عبادتگاه باستانی مس عینک لوگر به کوری چشم ارتجاع سیاه طالبان و بت پرستان تکفیری، به موزیم ملی منتقل شد. 


روزنامه نشنل به حواله گزارش فرانسپرس نوشته است که یک پیکرۀ بودا با قدامت دست کم 1500 سال از ساحه باستانی مس عینک از زیر خاک بیرون آورده شده و پس از ترمیم،  به موزیم ملی انتقال یافته است. به گزارش منبع، مجسمه مزبور که درسال 2012 حین استخراج مس از سوی چینایی ها کشف شده، رنگ وجلای خود را هنوز حفظ کرده است.

ایرمانوکوربانورا مرمت کار ایتالیایی می گوید این مجسمه نادر، از حفره ای درون یک دیوار درمرکز یک عبادتگاه، همراه با سازه ها  وگل های نقاشی شده ، با سر سالم، تقریباً به شکل کامل به دست آمده است. در ساخت مجسمه کشف شده از خاک محلی مرطوب وحساس درکناره دریای لوگر استفاده شده است. جولیوبنزیزو باستان شناس فرانسه ای می گوید که سرهای مجسمه ها دربازار سیاه به قیمت گزافی فروخته می شوند و ما تعداد زیاد مجسمه های بی سر را درین منطقه پیدا کرده ایم. 
او می گوید که ترمیم مجسمه ها به مطالعات کارشناسان در رابطه ساختار آن ها واستفاده از چوب و کاه درآن ساختمان داخلی آن ها وتشخیص تأثیرات دوره اسکندر یونانی که اردویش در 330 قبل از میلاد این منطقه را در نوردیده بود؛ زمینه فراهم می کند.