-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

-

-

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

حرف دقیق مقامات روسیه در مورد طالبان

وزارت خارجه روسیه در باره نگرانی‌های اخیر مبنی بر حمایت این کشور از گروه طالبان واکنش نشان داده و گفته که هدف از تماس دولت روسیه با طالبان "مشروعیت" بخشیدن به این گروه نیست بلکه ققط به منظور تأمین امنیت اتباع روسی و روند صلح افغانستان است. وزارت خارجه روسیه سخن دقیق گفته است؛ تاریخچه و فلسفه اصلی پدیده یی به نام طالبان اثبات کرده است که آن ها چیزی بیشتر از ابزار «جنگ نیابتی» نبوده و نیستند.