-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

ویژه گی های یک آدم مدرن

زخم کنایی عبدالاکبر «اکبر» به آدم های به ظاهر محترم
هشت مارچ را تبریک می گوید، حکومت وحدت ملی را تائید می کند، قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا را پاس می دارد، نظام اقتصادی بازار آزاد را ستایش می کند، به قانون اساسی کشور بدون هیچ اعتراضی به عنوان آخرین نسخه دست نوشت بشریت نگاه می کند، روز انتخابات می رود به پای صندوق رای و رای می دهد، سفر خارجی می رود، تیلیفون آی فون 7 دارد. لباس هایش را از دوبی می خرد، در کنفرانس های بین المللی شرکت می کند. 
یک مدیر خوب است.
فقط همین.