-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

«فرزند افغان» رها شده از زندان، عامل داعش بود

شکور دادخواه آن سارنوال ارتباطی داعش- طالب اکنون درکجاست که دهانش کف می کرد و به دستورکرزی، درتحفظ جنایتکاران عرق می ریخت؟عامل همکاری با داعشیان در 400 بستر؛یک پزشک داعشی است !
فردی به نام شاکر از قره باغ کابل است که در زمان کرزی به اتهام همکاری با داعش در قندهار زندانی شده بود؛سه ماه پیش از سوی حکومت رها شده است.او سپس در بیمارستان داوودخان به عنوان داکتر برگزیده میشود، پس از بررسی وضعیت بیمارستان،با داعش در ارتباط بوده و زمینه حمله را فراهم میکند.موتر او نیز از سوی نیروهای امنیتی بدلیل داشتن کارت مصوونیت بازرسی نمی شود.
گفته می شود که نخستین حمله را نیز داکتر شاکر آغاز کرده است.
اکنون گفته می شود که این فرد یا زنده و یاهم جسدش در نزد امنیت ملی وجود دارد که از افشای آن خود داری می ورزند.
در صورت دنبال و تحقیق در این مورد عامل حمله،همکارانش در بیمارستان و ستون پنجم بگونه یی روشن افشا خواهد شد.
نوت :
عکس داکتر شاکر
سعیدی