-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

حکومت کابل قرار است چه کاری انجام دهد؟

جنرال قمرجاوید بجوا لوی درستیز پاکستان از ساخت دیوار مانع در نواحی معروض با تهدیدات بالا خصوصا در نواحی مرزی مهمند و باجور خبر هم مرز با ولایت ننگرهار و کنر خبر داده است. اردوی پاکستان در بیانیه ای گفته است که علاوه برین نظارت تکنیکی از زمین وهوا در امتداد این مناطق به اجرا گذاشته خواهد شد.
جنرال قمرجاوید بجوا گفت که پاکستان روی یک میکانیزم امنیت دوجانبه بین افغانستان و پاکستان کار می کند. قمرخان بجوا خوب پوره اما سخت دیرهنگام متوجه انتقال خطر از افغانستان به داخل پاکستان و توانمندی افغانستان برای اجرای عملیات دایمی بر تاسیسات پاکستان شده است.