-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

نره خرهای مخالف «نوروز» و محترم حامد «کرزی» درین باره چه نظر دارند؟

9 سرباز محلی در قندوز به آتش کشیده شدند.
طالبان، در کوچه قزاق ولسوالی علی آباد قندوز، 9 سرباز پولیس محلی را کشته و اجساد آنها را به آتش کشیدند.
محفوظ الله اکبری سخنگوی پولیس در شمال شرق کشور با تایید این خبر می گوید: نگهبان این پاسگاه با طالبان در ارتباط بوده و طالبان را در جریان خواب وارد پاسگاه آن ها کرده بود.