-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

شباهت عجیب «غرورملی» ترمپ و ادولف هیتلر

اروپا با چنگ زنی های مصلحتی به «غرورملی»، بشریت را دو بار به جهنم جنگ جهانی کشانید. این بار، اروپای فرسوده پلک میزند و از شعار های غرشناک تری درآن سوی آب ها نگران است.رییس جمهوری آمریکا در سخنرانی دیشب، به «غرور ملی تازه‌ای» اشاره کرد که در آمریکا ریشه دوانده است. در مقاطعی از این سخنرانی حتی برنی سندرز، منتقد سرسخت ترامپ از حزب دموکرات برای او ابراز احساسات کرد.
در مورد تروریسم او گفت: «با کمک متحدان خود داعش را در خاستگاهش نابود خواهیم کرد». او به کشورهای عضو ناتو گفت: «باید نقش فعالی در این پیمان داشته باشید»، و افزود که آمریکا به دنبال یافتن متحدان جدیدی است.
سخنان ترمپ خبر از تسریع سفربری جدید می دهد. بعید است یک تاجر خسته از پول، که «اقتدار» دوره جنگ سرد و پسا جنگ سرد را گمشده می بیند، نیازی به بلوف بازی رسانه ای داشته باشد.

اشاره: اگر ترمپ به قولش ایستاده باشد؛ معنی اش این است که قلمرو داعش ( عراق وشام) که نیمی ازسوریه ونیمی از عراق است؛ نباید در دست ایران یا روسیه بیفتد. درآن جا جا ارتش امریکا و ناتو پیاده شود.