-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

ذخیره سازی برای کودتا های آینده

بنا به اعلام مقامات دولت آلمان از مقطع کودتای تابستان ۲۰۱۶ به این سو، فقط در آلمان تعداد ۱۳۶ تن از نمایندگان دولت ترکیه با گذرنامه سیاسی و به همراه خانواده‌های‌شان از دولت آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند. بیشتر این پناهجویان، از افسران نظامی عالی رتبه ترکیه هستند که به نمایندگی از کشورشان نزد ناتو خدمت می کردند.