-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه

این چشم نیست، کلوخ است.

سپاسگزار از قضا وقدر، که افغانستان امروز می تواند هرکاری درحق اسراییل اسلامی در مرزهای شرقی وجنوبی خویش هرکاری را انجام داده می تواند.  به این اطلاع رسانی رسمی توجه کنید:
بر بنیاد اطلاع منابع رسمی، نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: ما به اسنادی دسترسی داریم که نشان می دهد داعش درخاک افغانستان حضور دارد و این مساله نه تنها برای پاکستان بلکه برای کل کشورهای منطقه یک تهدید حساب می شود. به حواله فرمایشات نفیس ذکریا، درپی حملات شدید تروریست ها در امتداد مرز های مشترک اقدامات لازم صورت داده خواهد شد.