-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

سران فتنه را از «خانه‌ ملت» بیرون برانید.

من از سرشت دست ناخورده و مدنی این جوانان شگفت زده می شوم. آلوده گی جنگ و سیاست، با آرمان های این ها چقدر نا همخوان است! تابش جان، «انتخابات» درافغانستان دو برابر حجم دروغ های تاریخ افغانستان است.


تابش «فروغ» همانند شماری از نوظهوران رو به سوی بالنده گی، از سرسلسله های عرصۀ اندیشه است. قدرت مداران فاقد «اقتدار» وبی فرهنگ، در شانزده سال اخیر، درحق این ها، تنگ نظری های فراوانی روا داشته اند. حالا لازم است نگاه خود را از این سوی صحنه، به عقب ماجرا ها بگردانند. سیاست، درآنسو جریان دارد. آنگاه فهم و دریافت شان پویایی دیگری به خود خواهد گرفت. چانه زنی برسرپول در پیشاپیش روز های «استیضاح» علنی درجریان بود و درخانه هر وکیل جشنی برپا بود.
---------
 ۴۰ سال جنگ، دربدری، غارت و دزدی، کوهی از دشواری را بر شانه‌ های نسل‌ ما گذاشته است. تغییر آنی همه چیز، نه ممکن هست؛ نه میسر. نه فریب وعده‌های بزرگ را بخوریم؛ نه وعده‌های بزرگ بدهیم. کوچک‌ترین کار مؤثر، انسانی و شهروندی برای اکنون الی برگزاری انتخابات پارلمانی این است که از خانواده‌های مان، از مردمان محلهۀ مان، از همسایه گان مان و از دوستان و وابسته گان مان بخواهیم که دیگر به یک جماعت دزد، به پاس یک خوراک نان، به پاس قوم، منطقه و محل دوباره رأی ندهند. این کار فقط یک تعهد اخلاقی و شهروندی معطوف به ارزشمداری می‌خواهد. نه دالر می‌خواهد نه زور. 
به جوان‌ترین، باسوادترین، پاک‌ترین و دلسوز‌ترین آدم ولایت‌ تان که پایبند به یک قرار داد شهروندی و اجتماعی مبارزه با فساد است رای بدهید. نماینده‌ مردم نباید غارتگر دارایی و شریک دزدی و چور حکومت باشد. نمایندگی از مردم یعنی پاسخ‌دهی به مردم و دادخواهی برای حق مشروع مردم. احتمالا فهم این مهم به همه‌ رای‌دهندگان میسر نیست، اما خوشبختانه در چند شهر بزرگ کشور که فرصت و امکان تبلیغ را داریم، چنین کاری ناممکن نیست. مبارزه با فساد و تولید آگاهی برای انتخاب بهتر باید کار دوم هر شهروند ما شود. ما می‌توانیم معلم باشیم، مامور باشیم یا هر شغل دیگری در نظام داشته باشیم؛ در کنار آن باید جسارت گفتن از بی‌عدالتی و جرات ایستادن در برابر فساد و دزدی را داشته باشیم. بیش‌تر از دو انتخاب نداریم، یا آگاهانه و مسوولانه کار کنیم یا همه‌ تا عمر با ذلت و خواری باج بدهیم به سران فتنه و فساد.

اشاره: اگر به جریان انتخابات ولسی جرگه در گذشته دقت کنید، همۀ وکلا  از کانال های قدرت و «جورآمد» زیر سقف «خانه ملت» آورده شدند. به جز چند نفری که قادر به نادیده گرفتن شان نبودند؛ مابقی همه از زیر خیمه های «قوماندانان»، مافیای قومی ومالی و کانتراکتور های چند پدره به ظهور رسانیده شدند. اکثریت قاطع آن ها از سوی کرزی، فهیم و خلیلی و چند تیکه داران دیگر به حیث نماینده و مجری گسیل شده اند.