-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

تروریست های چینایی در نورستان جا به جا شده اند.

هارون «سمرقندی» گزارش کرد.


از سال ها به این طرف تروریستان چینایی با خانواده های شان در پاکستان حضور داشتند؛ ولی پس از خرابی رابطه آمریکا و پاکستان و نزدیکی رابطه پاکستان با روسیه و تحریم پاکستان توسط آمریکا و فشار های غرب بالای پاکستان به خاطر موجودیت تروریستان بین المللی درخاک این کشور، تعهد سپرد که بخش جنگی گروه های تروریستی را از پاکستان بیرون می کند. 

 با روی کار آمدن دولت وحدت ملی در حقیقت این برنامه تنظیم شده بود، چون فکر می کردند با اختلافات موجود بین رهبران دولت وحدت ملی می توانند مناطق بیشتر به دست بیاورند و جنگ جویان خارجی را جابه جا کنند و همان بود که طی دوسال اخیر شاهد گسترده ترین وشدید ترین جنگ ها و شهادت بی شمار نیروهای مسلح و شهروندان کشور مان استیم و طی این سال ها پاکستان توانسته اکثریت تروریستان بین المللی را در افغانستان جابجا کند و خانواده های شان را در پاکستان گروگان بگیرند تا از اوامر پاکستان سرکشی نکنند و در میان گروه های جنگی تروریستان چینایی در شرق افغانستان به ویژه نورستان که خیلی دور از دسترس دولت است جابه جا شده و خانواده های شان که شامل زنان، کودکان و بانوان و مردان کهن سال میشود در پاکستان استند وبه زبان چینایی مکتب میخوانند ولی تحت اداره آی اس آی استند ولی پاکستان تلاش دارد این گروه های تروریستی را مربوط دولت افغانستان و آمریکایی ها برای چینایی ها نشان بدهند تا حمایت چین را در بحران افغانستان کسب کنند که در واقع حمایت چین از پاکستان وایتلاف روسیه به اقتصاد و امنیت این کشور سخت صدمه میزند .