-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

ادامه سانسور در رسانه های امریکا

آیا انگلامرکل می تواند طمع توفانی دونالد ترمپ را مهار کند؟


صدراعظم آلمان در بحرانی ترین شرایط موجود میان امریکا و المان از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون، راهی امریکا شد و در کاخ سفید با ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار و مذاکره کرد. کانون مرکزی این گفتگو نخست "تجارت آزاد"، سپس آینده ناتو و نوع رابطه امریکا با روسیه و اتحادیه اروپاست.
دراین چهار محور مهم، آلمان نگران سقوط ارزش "یورو" است که در روزهای اخیر از ارزش آن در برابر دلار کاسته شده است. المان نگران لغو تجارت آزاد و از دست دادن بازار امریکا از یک سو و مالیات سنگینی است که ترامپ می خواهد بر صادرات آلمان و دیگر کشورهای اروپائی وضع کند و از سوی دیگر مناسبات اقتصادی مستقل با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار کند. امری که اتحادیه اروپا به شدت با آن مخالف است و میداند که این یعنی از هم پاشی اتحادیه اروپا. آلمان قبول کرده که سهم بیشتری را برای حفظ ناتو بپردازد. یعنی بالای 20 در صد هزینه ناتو را. آیا ترامپ به این افزایش قانع می شود؟ 

از سوی دیگر مناسبات با روسیه مطرح است که ترامپ بارها گفته این مناسبات را در چارچوب منافع امریکا به حالت عادی باز خواهد گرداند. آلمان بشدت نگران این نزدیکی است زیرا تحریم های روسیه توسط اتحادیه اروپا را زیر علامت سئوال جدی می برد و می تواند زمینه شکاف در اتحادیه اروپا را تشدید کند. بویژه که در خود آلمان نیز دولت زیر فشار است که پیشدستی کرده و راه حلی برای برقراری رابطه عادی با روسیه پیدا کند. وزیر خارجه آلمان با همین هدف و پیش از سفر مرکل به امریکا راهی مسکو شد. از سوی دیگر مسئله "اکرائین" مطرح است که اکنون به دو قسمت تقسیم شده و ناتو از دولت کیف و روسیه از دولت شرق اکرائین حمایت می کنند. آلمان نقش تحریک آمیزی برای جنگ بین دو قسمت اکرائین دارد.
هنوز اخبار و تفسیرهای نزدیک به واقعیت این دیدار و گفتگو منتشر نشده و رسانه های امریکائی همچنان بر محور ترامپ ستیزی به سانسور آنچه می گذرد ادامه میدهند.