-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

به جای تروریست ها، پلیس را محاکمه می کنند!

محاکمه علنی سه تن از کارمندان قطعات خاص پولیس در کابل آغاز شده‌است.
این محاکمه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری جریان دارد.
پیش از این جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت یکی ازاین افراد هنگام پرداخت رشوه بازداشت شده و دو تن دیگر شرکای وی قلمداد شده‌اند.