-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه

تغییرات در جیوگرافیک جنگ بین افغانستان- پاکستان

آی پی پی ریفیو یک منبع دیگر پاکستانی است که از «تغییرات جیوگرافیک» درآسیای جنوبی و مرکزی شکوه سر داده و نتیجه گرفته است که به اثر این تغییرات حامیان خارجی گروه های تروریست پاکستانی که در داخل افغانستان لانه گرفته اند، فرصت یافته اند که برای آن ها کمک های مالی رسانده وبرای شان پایگاه ها بسازند. این نشریه گفته است که تهدید ها علیه پاکستان اکنون از مناطق قبایلی شمال غربی به نواحی جنوب شرقی واقع در ایالت بلوچستان دامنه گرفته است. این منبع به نقل از انستییوت مطالعات پاکستان نوشته است که تنها در سال ۲۰۱۶ تروریست های پاکستانی ۱۱۰ بار بر اهدافی در بلوچستان حمله کرده اند.