-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

برگردان خبر کوتاه سخنان وزیردفاع هند در «گزارشنامه افغانستان» هفده هزار خوانندۀ مستقیم داشت. منوهرپریکر وزیر دفاع هند پس از یک رشته حملات زنجیره ای تروریست ها بر کابل، برای نخستین بار به طور رسمی از کاربرد اسلحه شیمیایی در افغانستان برداشت. لوی درستیز هند نیز درهمان مجلس هشدار داده بود که ( با اشاره به چین و پاکستان) که هند در معرض یک حمله شیمیایی قرار دارد.