-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

تشنه گان «اکسپت» درنقش «فیس بوک» تکان ها

امروز یکی از دوستانی که در محیط غربت همانند بسیاری آدم ها، خودش را از شاخداران عرصه ادب، فرهنگ و دانش به حساب نمی آورد؛ با آهنگی آرام و طنز گون، چنین گفت: بعضی از کاربران شبکه اجتماعی که از اوایل شروع فصل جاذبه های فیس بوکی، به هرطرف «ریکویست» دوستی می دادند و برای « اکسپت» شناخته و نا شناخته شب و روز درعطش وبی تابی به سر می بردند؛ اکنون که شماره سیاهی لشکرشان فزونی یافته و گمان برده اند که بسیار مهم شده اند، برای ارضای حس استغنای فرضی و جعلی، به هیاهوی تازه ای چنگ زده اند و پیوسته اطلاعیه های «فیس تکانی!!» صادر می کنند.