-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

موتر انتحاری از قبل درشفاخانه جا به جا شده بود.

نظیفه «ذکی» عضو مجلس نماینده گان:
"من در قرول چهار صد بستر بودم مگر از بیرون هیچ گپی نبود موتر مواد انفجاریه از قبل در داخل تبعیه شده بود چند نفر نیز از قبل بنام داکتر استخدام شده بودند این ریاست کشف وزارت دفاع چه شد این ریاست استخبارات چه شد و این ارگان‎های کشفی چه شدند که این‎ها نتوانستند از قبل کشف کنند؟"
مگر اظهارات دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر زخم های مردم نمک می پاشد. وی می گوید تحقیقات شروع شده:

"آن‎ها تحقیق می‎کنند که همه جوانب قضیه را روشن بسازند که این قضیه چطور پلان شده و چطور به وقوع پیوسته از کجا آمدند، چه قسم آمدند، پیش از پیش آمدند بعد از تحقیق کمیسیون باید نتایج شان اعلان شود پیش از این که کمیسیون نتایج خود را اعلام کند من در مورد چیزی گفته نمی‎توانم."