-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۱, جمعه

حکومت کابل با «ورق داعش» بازی می کند.

هیچ کس نباید تردیدی به خود راه دهد که پول های عربستان، ثبات نیم بند قومی و سیاسی در افغانستان را هدف گرفته است.


گزارش هایی رسمی و غیر رسمی در گردش اند که تیم دکتر غنی، بدون اطلاع مردم افغانستان، درهمسویی با پاکستان و شماری از حلقات خاین مستقر در دولت و پارلمان، در تلاش یک معامله ازقبل شکست خورده با عربستان سعودی است. بوس وکنار های دپلوماتیک و نهانی دولت با اردوگاه طلاپرستان عرب، که در آستانه رانده شدن از کعبه و راه نیافتن در بت خانه قرار دارند، تنها سودی که دارد، سرریز شدن ویزا های «حج عمره» به ترشیده های عرصه سیاست و فوسیل های محلی است. ترسناک ترین پسامدش، تشدید جنگ فرقه ای در افغانستان و تعیین یک میدان کشاکش با ایران که نخستین کشاکش ها در بیخ ریش طلاپرستان دریمن و سوریه، بحث فتح مبین و ذلت درغزای میان گروهی فریق اسلامی را روشن کرده است. 

حکومت کابل که با «ورق داعش» بازی می کند، از یک طرف با حامیان داعش و تروریزم جهانی مثل عربستان و قطر پیاله می جنگاند؛ از سوی دیگر با ترسانیدن کشورهای آسیای مرکزی از خطر داعش، چشم انتظار کمک است. اما اردوگاه «شُفتر شده» عرب که خیمه های شان از چهار طرف آتش گرفته است، پوره می داند که عربستان برای افغانستان، یک هند مدرن و منعطف و پیگیر نیست که پاکستان را تا خرخره در فشار گرفته است. اکنون افغانستان درموقعیتی است که مثلاً ده ضربه پاکستان را می تواند با پنج گذار عملیاتی پاسخ بدهد؛ اما عرب گرایی دولت کابل، امتیازات امنیتی و عملیاتی از سوی هند، ایران و روسیه در افغانستان را کاهش داده و ظرفیت ها را برای مقاومت علیه این پروسه به کار خواهد انداخت. 
 سرمایه گزاری عربستان مشکوک نیست؛ به شدت زیان آور و آتش زاست. مرکز افراطی گری که قرار است در ننگرهار اعمار کند، در واقع تراشکاری وصیقل دهی ائدیولوژیک نسل نوین القاعده، داعش وطالب خواهد بود. با انباشتن جیب چند وکیل، نماینده قومی و عصبیت سالاران فرقه ای ضد شیعه، مصالح افغانستان تأمین نمی شود. توفان زمستان ریاض و دوحه دیر یا زود از راه می رسد.