-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

پروژه داعش شکست خورده و اکنون اولویت برای گرفتن «زمین» داعش است

بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا در خاورمیانه به کنگره ایالات متحده گفته است که برای کمک به آموزش و مشاوره به نیروهای افغانستان، احتمالا نیروهای آمریکایی بیشتری در افغانستان لازم است. البته درافغانستان زمینی درکار نیست و قلمرو خلافت در بین عراق وسوریه است و جنگ درهمان جا شعله ور می شود. خیلی امکان دارد که روسیه، چین وایران با شروع جنگ امریکا برای پیشدستی به هدف گرفتن قلمرو خلافت «بغدادی» از ایران و روسیه، فشار برمحور افغانستان را افزایش دهند.