-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

سردار نقدی عراقی، تاوان نقد گویی هایش را می پردازد.

قوماندان بسیجی ها درایران، گفته بود که محمد خاتمی از پادشاه سعودی پول گرفته!


حرف های پوچ و مفت سردار نقدی سرانجام موجب افتادن دم او به تله شده است. البته دستگیری رئیس دفتر و برخی کسانی که با وی در ارتباط بودند نیز از مدت ها قبل نقدی را زیر علامت سئوال برده بود. بویژه که گفته می شود آن بازداشت ها در ارتباط با اسرائیل بوده است!
فعلا او را از مسئولیت بسیج برکنار کرده اند، هرچند به مفت گوئی همچنان ادامه میدهد. در چنین شرایطی است که بعد از طرح اتهام پول گرفتن محمد خاتمی از پادشاه عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه شرق خاتمی از وی شکایت کرد و حالا در منگنه قرار گرفته است.
به گزارش سایت جماران، احضار نقدی به دادسرا از طریق دفتر ویژه ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. به گفته وکیل محمد خاتمی مستندات شکایت و پرونده نقدی برای آن دفتر که در بیت رهبری مستقر است ارسال‌شده است.