-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

با نازو نخرۀ تروریستی آشنا شوید!

گروه طالبان که از مدت دوسال پیش تاکنون کنترل دو ولسوالی وردوج و یمگان ولایت بدخشان را در دست دارد، اکنون از دولت خواسته که هزینه معارف را در ولسوالی‌های تحت کنترل آنان را بپردازد.
گروه طالبان علاوه بر اینکه خواستار بازگشایی مدارس در مناطق تحت کنترل‌اش است، هشدار داده که اگر مکاتب در مناطق تحت کنترل آنان باز نشود، مانع باز شدن مکاتب در سایر ولسوالی‌های ولایت بدخشان خواهد شد.