-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

شبکه ضد اطلاعاتی افغانستان، انتقام طالب سازی و تخریب بنیاد های افغانستان از سوی بی نظیر بوتو را از خودش گرفت؛ اما نوازشریف وجنرال مشرف قرضدار باقی مانده است. منطق جنگ اصلی، همین گونه است.