-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

وزیردفاع هند: به کابل حملات شیمیایی صورت گرفته است

این نخستین بار است که سازمان های اطلاعاتی هندوستان، از حملات شیمیایی که طالبان مسئولیت آن را پذیرفته اند، رسماً پرده برداشته اند.


به گزارش منابع دی، ان، ای اندیا، ایکانومیک تایمز وپرس ترست اف انددیا،  منوهرپاریکار وزیر دفاع هندوستان گفته است که انفجارات اخیر درکابل احتمالاً حملات شیمیایی بوده اند. وی گفته است که اردوی هند آماده گی دارد در جهت رفع دشواری های ناشی از انفجارات در کابل به عنوان یک مشکل شیمیایی وارد اقدام شود. 
پاریکار به روز پنجشنبه حین سخنرانی در نهاد پژوهشی دفاع وتوسعه اظهار داشت: «نظر به گزارش ها از مناطق جنوب وشمال افغانستان، من تصاویری از ساکنان محلی را با بدن های آبله زده از اثر استعمال مواد شیمیایی مشاهده کردم. درحال حاضر این مسأله را نمی توانم تایید کنم اما عکس ها به طورکُل ناراحت کننده هستند. 
وزیردفاع هند گفت که با بیان این که کشورش در برابر هرگونه تهاجم شیمیایی آماده گی دارد، افزود که نیروهای ارتش باید برای مقابله با هرگونه چالش ها گوش به زنگ باشند.