-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

ایران، روس و پاکستان، دوست ما بودند که حالا «دشمن» شده اند؟

رامش «نوری» استاد دانشگاه دریک صحبت تلویزیونی گفت:  ما با امضا و با پیمان استراتژیک توانستیم روس را با خود دشمن بسازیم. ما شاهد مانور های نظامی این کشور هستیم. همچنین چین، ایران را و برخی کشورهای همجوار دیگر را با خود دشمن ساختیم.
اشاره: پیمان امنیتی درنفس خود، با توجه به نگاهی که افغانستان به آن دارد، یک ضرورت بود؛ مانند پیمان استراتیژیک با هند. این که امریکا خودش را مکلف به جنگ با طالب نمی داند و اردوی پاکستان «حمله مستقیم» برافغانستان انجام نداده؛ مبحث پیمان امنیتی را در پیچیده گی نگه می دارد. به هرمیزانی که امریکا، از اجرای تعهداتش دربرابر افغانستان، به نفع پاکستان یا نفع یک جانبه خودش، حاشیه روی کند، بدتر نتایج این فریبکاری را خودش خواهد دید. بذرخطر درافغانستان علیه امریکا درحال بارورشدن است.