-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

غرمستی مشاوران غنی- اتمر درخانۀ نعیم لالی حمیدزی


مشاوران و دیگر مهمانان غرق درنشه شراب، ناگه از شنیدن این که طالبان آمدند، در محاصره هستید؛ ایمان از کف داده و از خانه به جاده ها ریختند.


به حواله اطلاع مؤثق به «گزارشنامه افغانستان»، دوشب پیش در منزل نعیم لالی حمیدزی نماینده ولسی جرگه، بزم باده نوشی شماری از اعیان حکومتی رسوایی به بار آورد.
حاجی داوود لغمانی مشاور محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و گلزار- از اهالی زابل-  مشاور رئیس جمهور غنی در کارته سه کابل در مجلس نوشانوش شبانگاهی حضور داشتند.
در خبر آمده است که بعد از چند ساعت که حضار از فرط نشه به فرق ایستاده بودند، کسی از گوشه ای صدا زده است که بلند شوید که طالبان رسیده اند و خانه در محاصره است. مست ها و غیر مست ها تفنگ ها بر دوش از خانه به سوی جاده و کوچه می گریزند و از ترس، به هرطرف شلیک می کنند. مشاوران غنی و اتمر به شمول بادیگارد های لالی خان، تفنگ های را شان پشت درپی خالی می کنند و یک دهشت کامل در کارته سه استیلا یافته و خواب بر مردم حرام می شود. 
وزارت امور داخله بعد از اینکه به محل رسید از اغاز تحقیقات سخن گفت و سر انجام فرمانده پولیس کابل به خاطر رفع نگرانی های مردم گفت که محافظان لالی دست به شلیک خود سرانه زدند. پس از ان امروز لالی در مجلس به گونه رسمی در مجلس ادعا کرد که شب پیش بر خانه من حمله شده بود و باید حکومت این موضوع را بررسی کند!!
پیش از این فرمانده گارنیزیون کابل به خاطر نامزد شدن پسرش به صد ها مرمی کلاشینکوف دولتی را شادیانه زد و ساعت ها جاده های شهر نو کابل را مسدود ساخت اما تا امروز هیچ مقام امنیتی در این باره شخن نگفت .