-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

احیای پادشاهی «روبل» در شرق اکرائین

دولت «روسیه نوین» کنار گوش ناتو وامریکا


خبرگزاری ریانووستی از مسکو گزارش داد که روسیه یک گام دیگر برای به رسمیت شناختن دولت مستقل در شرق اوکرائین برداشت و پول رسمی جمهوری "روسیه نوین" در شرق اوکرائین را "روبل" اعلام کرد. این تصمیم نیز توسط پوتین رسمیت یافت و اعلام شد.
در گام های پیشین تمام اسناد و مدارک شخصی ساکنان شرق اوکرائین از جانب روسیه به رسمیت شناخته شده و دارندگان آنها مانند شهروند روسی حق رفت و آمد به روسیه را پیدا کرده بودند.
ضمنا مقامات دولت "روسیه دمکراتیک نوین" (دونتسک و لوهانسگ) که در محاصره اقتصادی دولت اوکرائین قرار گرفته اند کلیه تاسیسات اقتصادی متعلق به اولیگارش های اکرائین در این مناطق را ملی اعلام کردند.