-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۰, پنجشنبه

در مسابقه احتمالی هوتک - مبارز ده ها نفر به هلاکت خواهند رسید.

هشدارهای مخابره شده به گزارشنامه افغانستانمنابع اطلاعاتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که استخبارات ضد افغانستان از طریق دسته جات پیدا و پنهان وابسته به خود درداخل شهر کابل بر کشیده گی شخصی بین دو ورزش کار نام آور کشور تمرکز کرده است. منبع مخابره کننده خبر از عملیات رصد و پیگرد علیه حلقات سم پاش درکابل اطمینان داده است.

ورزش افغانستان در سالیان پسین در عرصه های مختلف به گونه یی رشک انگیز، رو به سوی بالنده گی دارد و درخشنده گی ورزش در کشوری که قریب چهل سال است زیر زخم زنی و ضربه قرار دارد؛ برای دشمنان امری شگفت انگیز تلقی می شود.
  حال شماری از آدم های سطحی گرا، و برخی عناصرمخرب درحاشیه موضع گرفته اند، و روی آتش حساسیت شخصی ولی هوتک و بازمحمد مبارز نفت می ریزند تا دامنۀ کینه توزی در تمامی ارگان های اجتماعی تسری یابد. این یک اشتباه استخوان شکن است.

پیشگامان ورزش مملکت، آفریننده گان ارزش های ملی اند. دشمن، با احساسات و مغز مردم ما به سود خود بازی می کند. در یک رویاروی «فری فایت» باخت یک طرف و پیروزی طرف دیگر حتمی است. بنا برین، هرگاه بین این دو جوان، آن هم درکابل، مسابقه ای راه اندازی شود، ده ها تن که از نظر ذهنی و روانی آسیب پذیر اند، از دو طرف کشته خواهند شد. 
این مسابقه 99 درصد خطرناک و غیرضروری و برای چند تماشاچی ابله، یک در صد هیجان انگیز می تواند باشد. برنامه مسابقه نه تنها باید لغو شود بلکه وقت آن است که  قاعده ای به کار گرفته شود که ارزش های فرهنگی و حرفه ای جای بداخلاقی های ورزشی را بگیرد.