-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

استاد عطا! «جبن سیاسی» از جبن تاریخی جدا نیست.

به غیر از احمد شاه مسعود، کدام یکی از میراث گیران سیاسی واقتصادی وی، از خلیلزاد و کرزی شروع، تا به دکترغنی، تملق و«جبن سیاسی» از خود نشان نداده اند؟ 
استاد عطا محمد «نور» دکترعبدالله را بی‌جرئت، ناتوان و مذبذب" خوانده که "خود را عقل کل می‌داند.
این درست نیست. دکترعبدالله درسال 2001 با جرئت به سفیران خارجی خاصتاً به سفیر هندوستان می گفت که اگر من نباشم، شما درچنگال بنیاد گرایان وجنگ سالارانی مانند فهیم قسیم وقوماندانان تحت فرمان وی، راه تان را گم می کنید. درین مورد شاهد زنده وجود دارد. این مثلث هرچه درتوان داشتند نزد خلیلزاد و کرزی برضد یک دیگر سیاه نمایی می کردند. افراد رده اول می دانند من از کدام رازی مگو سخن می گویم.

اما استاد عطا جرئت نکرد بگوید به غیر از شادروان احمد شاه مسعود، کدام یکی از میراث گیران سیاسی واقتصادی وی، از خلیلزاد و کرزی شروع، تا به دکترغنی، تملق و«جبن سیاسی» از خود نشان نداده اند؟ هریکی به توان و «مصلحت» خویش خود را به پروپاچه خلیلزاد، حامد کرزی و دکترغنی مالیده اند. کرزی به شمول تخلیه زندان های قندهار و چندولایت دیگر، زمانی که هزاران تروریست آتش نفس وابسته به آی اس آی را به گفته خودش «با عزت» به جبهات ترور دو باره اعزام کرد، مگر به بروت فهیم یا کدام یکی دیگر ازین جماعت، پیاز پوست کرد؟

استاد عطا ازین زاویه به بحث وارد شود که چه رازی درمیان است که طالبان درشانزده سال، به خانه یونس قانونی، فهیم خان و کرزی حمله ور نشده اند؟ 
بند اندازی راه ها و بدرفتاری با موتر های شیشه سیاه و عربده کشی بادیگاردها، جرئت سیاسی نیست. غیراز دست آورد های سرسام آور اقتصادی، دست آورد این دسته تا امروز چه بوده است؟ مگر فهیم، قانونی، و بسم الله هیچ اطلاعی نداشتند که احمد شاه مسعود، استاد ربانی، حاجی قدیر، جنرال داوود، ومولانای سید خیل را چه کسی کشت؟
تمرد فرزند فرمانده سیدخیلی علیه فهیم مگر از چشم کسی پنهان مانده است؟
آقای نور گفت: "ما می‌خواستیم تا به پای هیچ کسی نیفتیم، از حق خود محروم و بیرون نمانیم و دسترسی به حقوق خود داشته باشیم."
پس از خود سوال کنید که چرا خشت پایه تاریخ جدید خود را با وجود قدرت سیاسی، نظامی ومالی، نگداشتید و تعریف نکردید؟ درهمان گودال «سنت» سیاسی سنگک شده دوره نادرخان و ظاهر خان فروماندید. چرا نمی گویید مصلحت «شخصی» بود و فهیم به کسی اجازه چنین کاری را نمی داد؟ یک بخش «جبن سیاسی» همین است که مستور نگهداشته می شود. حالا متوجه شده اید که تنها داشتن شاهرگ های پولی، به مفهوم اقتدار سیاسی نیست؟
نبرد نا به سامان عطا علیه نیمه دیگر جماعت خودی، بیانگرشگوفایی بخت دکترغنی- حنیف اتمر است. ازین دو پاره، چنان استفاده خواهند کرد که هیچ یک، به جایی نرسد و هیچ یک، از پا نیفتد. سویچ هردوی شان اکنون در دست دکترغنی است. سابق، سویچ ها از طریق فهیم، همه به طور کامل در دست حامد کرزی بود.