-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

مشهورسازی داعش از سوی نیوریورک تایمز

درشرق افغانستان مردم به تباهی رفته اند و قوای بین المللی هیچ کاری نکرده اند.


روزنامه نیویارک تایمز نیز در مورد حمله دیروز بر شفاخانه چارصد بستر و این‎که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته‎است می‎نویسد، جنگجویان وابسته با داعش در تلاش تقویت حضور شان در شرق افغانستان اند ولی این گروه به طور متداوم با عملیات‎های زمینی و حملات هوایی نیروهای بین المللی مواجه‎است.

نیویارک تایمز از قول یک سخنگوی اردوی امریکا نوشته که می‎گوید، حدود هفتصد جنگجوی داعش در این اواخر در افغانستان کشته شده‎اند.

نیویارک تایمز می‎نویسد، این گروه در این اواخر مسئولیت چندین حمله در کابل را به دوش گرفته‎است و حمله دیروز بر شفاخانه چارصد بستر، پیچیده ترین و ماهرانه ترین حمله این گروه بوده‎است.