-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

جان مکین: اشتباه درافغانستان یعنی باخت استراتیژیک

اشاره: اوضاع چنان باریک است که امریکا حتی فرصت برای اشتباه را از دست داده است.
 

 
به گزارش ملیتاری تایمز جان مکین رییس کمیته خدمات نظامی درکنگره آمریکا ازمقامات کاخ سفید خواسته است که نگذارند افغانستان به دامن  هرج و مرج سقوط کند. مکین گفته است که ترمپ و اداره اش باید با توجه به فوریت مبارزه با داعش از افغانستان حمایت کند در غیرآن، خطرات بن بست جاری یک باخت استراتیژیک را به دنبال خواهد شد.
جان مکین اظهار داشته است که «نباید اشتباه کرد.» افغانستان برای بقای خویش دربرابر دشمنان مشترک ما در نبرد است. ما باید درک کنیم که امریکا هنوز با دشمنان ما که دریازده سپتامبر به کشور ما حمله ور شدند، درگیر جنگ است.