-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

روزنامه نیویورک تایمز هم به اردوگاه ضد ترمپ پیوسته است.

 
نیویورک تایمزبه نقل از بارنت روبین افغانستان شناس معروف امریکا نوشته است که ارسال عساکر اضافی به افغانستان وضعیت آشفته این کشور را اندکی تغییر خواهد داد اما سبب طولانی شدن جنگ خواهد شد.
آقای روبین با اشاره به پالیسی فعلی امریکا در منطقه می‌گوید که به اساس این پالیسی کارِ برای تغییر وضعیت جیوپولتیک در مناطق میان افغانستان و پاکستان که زمینه را برای تروریزم بین‌المللی فراهم کرده انجام نمی‌شود.
به گفته وی صرف از طریق سیاسی می‌شود که برای وضعیت موجود راه حل دریافت کرد.
بارنیت روبین در این مقاله می‌افزاید، دهشت افگنی به خاطر موجودیت دهشت افگنان نیست و نه هم این پدیده با کشتن دهشت افگن از بین می‌رود.