-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

واشنگتن پست: اعزام نیرو به افغانستان ممنوع!

فضای مغشوش در رابطه با افغانستان درکاخ سفید


روزنامه واشنگتن پست درتازه ترین شماره خود به قلم روبرت بورنی، با رد نظریات جان مکین و لیندی گراهام برای افزایش نیروهای نظامی درافغانستان نوشته است که هرگاه کشوری در یک و نیم دهه برنده جنگ نشود، باید در اهداف خود تجدید نظر کند. 

روزنامه تذکر داده که این به معنی باختن جنگ نیست؛ بلکه در چنین حالتی رهبران بر اولویت های دیگر تمرکز می کنند. ما یک شبه از ویتنام خارج شدیم و آن کشور اکنون در آرامش به سرمی برد. بسیاری از کسانی که امروز در ویتنام زنده گی دارند، جنگ را فراموش کرده اند. در سال 1964 وقتی من در ویتنام بودم، هیچ کسی در آن کشور، چیزی از صلح وآرامش درخاطر نداشت. پیش ازین تلاش های انگلیس و روسیه برای به کنترول درآوردن افغاستان به ناکامی انجامیده است.
اشاره: هرچند نکته نظرات روبرت بورنی «شخصی» است اما نشر آن درچنین زمان حساس که تب وتاب در جنگ افغانستان درکنکره و کاخ سفید فزونی یافته، نمایانگر یک چالش درونی درهیأت حاکمه امریکا است.